paralax

Tvari plėtra

Esame atsakingi bendruomenės nariai, todėl rūpinamės aplinka, savo darbuotojais bei teikiamų paslaugų poveikiu gamtai. Darnios ir tvarios plėtros užtikrinimui įdiegėme integruotas vadybos sistemas. Siekiant rūpintis darbo vietų sauga ir dirbančiųjų sveikata, naudojame darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, kuri atitinka OHAS 18001 standartą. Aplinkos apsaugos užtikrinimui esame įdiegę vadybos sistemą pagal ISO 14001 standarto reikalavimus. Užsakovų lūkesčių ir kokybės užtikrinimui remiamės įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO9001 standartą. Mūsų vadybos sistemas periodiškai audituoja tarptautiniai auditoriai DNV GL.

Aplinkos apsaugos politika

Siekiame, kad visi esami ir būsimi veiklos procesai būtų saugūs ir darytų kuo mažesnę žalą aplinkai, todėl įmonėje įdiegėme aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standartą. Nuolatos investuojame į naujas - aplinką puoselėjančias technologijas.

Siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą, įsipareigojame:

 • atliekant darbus naudoti medžiagas, mažiau keliančias pavojų aplinkai;
 • esant galimybei naudoti naujas, švaresnes gamybos technologijas;
 • taupiai naudoti žaliavas, energetinius ir gamtos išteklius;
 • į aplinkos apsaugos veiklos įgyvendinimą įtraukti visus įmonės darbuotojus;
 • laikytis teisinių reikalavimų, susijusių su įmonės aplinkos apsaugos aspektais;
 • nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standarto reikalavimus.
t1

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Darbuotojų sauga ir sveikata - viena iš pagrindinių „Švykai“ vertybių. Stengdamiesi užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, nuo 2008 m. esame įdiegę darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, kuri yra sertifikuota ir atitinka OHSAS 18001 standartą. Nuolatinis darbuotojų saugos ir sveikatos politikos atnaujinimas bei tobulinimas ne tik sumažina nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų riziką, bet ir gerina atliekamų darbų kokybę bei našumą.

Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, įsipareigojame:

 • laikytis visų darbų saugos ir sveikatos norminių teisinių reikalavimų;
 • užtikrinti profesinės rizikos valdymą įmonėje, pagrindinį dėmesį skirti prevencijai;
 • užtikrinti darbuotojų kvalifikaciją, dirbant potencialiai pavojingus darbus;
 • aprūpinti darbuotojus asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis;
 • periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti darbų saugos ir sveikatos politiką.
t2

Kokybės politika

Siekiant aukščiausių paslaugos kokybės standartų, esame įdiegę kokybės vadybos sistemą, kuri yra sertifikuota ir atitinka ISO 9001 standarto reikalavimus. Nuolatos ieškome būdų, kaip patobulinti verslo procesus, kelti darbuotojų kvalifikaciją, diegti inovatyvias technologijas.

Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, įsipareigojame:

 • prisiimti atsakomybę už suteiktą paslaugą ir sprendimus;
 • vadovautis kokybės politika kasdieninėje veikloje ir suteikti reikalingus išteklius kokybės politikai įgyvendinti;
 • nuolat peržiūrėti, vertinti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą, kad ši atitiktų ISO 9001 standarto keliamus reikalavimus;
 • diegti inovacijas – naujausius verslo organizavimo būdus, pažangiausius darbo metodus, naujas technologijas;
 • skatinti darbuotojų dalyvavimą įmonės veiklos vystyme;
 • užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir saugių darbo vietų kūrimą.
t3

Šis tinklalapis naudoja slapukus (angl. cookies).Daugiau informacijos×Sutinku